3. Levensloop

Onder levensloop verstaat men de veranderingen zoals die zich voordoen onder invloed van het ouder worden. 

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat u in uw vroege jeugd geleerd heeft om problemen op te lossen door te leren en dat dit referentiekader vervolgens bepaalt hoe u naar de wereld kijkt en problemen oplost. Er is sprake van stapeling
  2. U verdiept zich in de pedagogiek
  3. U bent bekend met enkele kernbegrippen uit de ontwikkelingspsychologie (zie ELO-Psychologie: Ontwikkelingsleer).