2. Ordenen

Ordenen is het indelen van onderwijskunde aan de hand van de verschijnselen, kenmerken, eigenschappen en wetmatigheden die samen de werking en het verloop ervan bepalen. Met de uitkomst van deze indeling of classificatie kan men educatie begrijpen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U omschrijft educatie zo helder mogelijk en onderscheidt het van andere fenomenen met behulp van educatieve begrippen
  2. U geeft die begrippen samenhang met behulp van theorieën
  3. U vat die samenhang samen in modellen
  4. U houdt bij die beoogde samenhang rekening met de volgorde in de tijd, de chronologie (zie ELO-Denkhulp: 1.1.2 Chronologie).