2.1.2.3 Leren

Leren is het leggen van nieuwe verbanden in het brein, zogenaamde neurale netwerken, met als doel er beter van te worden. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in hoe u leert, de leermethode
  2. U verdiept zich in wie er leert, de leerling
  3. U verdiept zich in leren als interactie (zie ook 1.6 Interactief)
  4. U maakt gebruik van leermiddelen (zie ook 2.1.6. Hulpmiddelen)
  5. U definieert de leerstof (zie ook 2.1.4 Competenties)