x.2.1.2.2 Leren

Leren is het leggen van nieuwe verbanden met als doel er beter van te worden. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in het leggen van verbanden als psychologisch fenomeen.

Meer weten? Zie ELO-Psychologie: Leertheorie