1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen om educatie inzichtelijk te maken.   

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat educatie altijd binnen een bepaalde setting of situatie met specifieke kenmerken plaatsvindt, een context
  2. U weet dat educatie altijd plaatsvindt binnen of vanuit een bepaalde cultuur
  3. U realiseert zich dat educatie altijd plaatsheeft vanuit een of meer kaders
  4. U bent wederkerig
  5. U bent interactief
  6. U voldoet aan overkoepelende logische, sociale en wettelijke eisen, u vervult voorwaarden
  7. U beseft, alle uitgangspunten overziende, het belang.

Meer weten? Zie ELO-Denkhulp: 1.7 Metacompetentieve uitgangspunten