1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen om educatie inzichtelijk en werkbaar te maken.   

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat educatie altijd binnen een bepaalde setting plaatsvindt, een context
  2. U weet dat educatie altijd plaatsheeft binnen een leerklimaat, een bepaalde cultuur
  3. U realiseert zich dat er bij educatie altijd sprake is van een of meer kaders
  4. U weet dat educatie is gebaseerd op wederkerigheid
  5. U beseft zich dat er bij educatie altijd sprake is van interactiviteit
  6. U realiseert zich dat er altijd sprake is van educatieve voorwaarden
  7. U beseft dat er sprake is van een streven naar meerwaarde, een educatief belang.

Meer weten? Zie ELO-Denkhulp: 1.7 Metacompetentieve uitgangspunten