1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen om educatie als metacompetentie inzichtelijk en werkbaar te maken.   

                                         

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat er sprake is van doelen en intenties, de educatieve belangen.
  2. U beseft dat educatie altijd binnen een bepaalde setting of situatie met specifieke kenmerken plaatsvindt. U kent de context
  3. U weet dat educatie altijd plaatsheeft binnen of vanuit een bepaalde cultuur
  4. U realiseert zich dat er bij educatie altijd sprake is van een of meer kaders
  5. U weet dat er altijd sprake is van een bepaalde rol of positie
  6. U weet dat er altijd sprake is van educatieve succescriteria 
  7. U weet dat educatie is gebaseerd op wederkerigheid
  8. U beseft zich dat er bij educatie altijd sprake is van interactiviteit
  9. U realiseert zich dat er altijd sprake is van educatieve randvoorwaarden.

Meer weten? Zie Inleiding Educatie

Nog meer weten? Zie ELO-Metacompentiegedachte: Uitgangspunten