2.1.09 Toetsing

Toetsing is op gestructureerde wijze nagaan of men op de goede weg is.

Meer weten? Zie Onderwijs inrichten