3.2.1.09 Toetsing

Toetsing is op gestructureerde wijze nagaan of men op de goede weg is.

Hoe doe ik dat?

  1. U formatief, summatief...

Meer weten? Zie A 2.1 Begrippen