3.5 Mentoraat

Doel
Optimale ontwikkeling van de persoon in brede zin.

Inhoud
Verheldering wereld- en mensbeeld en deze bevindingen relateren aan te maken keuzes in (prive- en werkzame) leven

Verantwoordelijkheid t.a.v. cliënt
Laag

Verantwoordelijkheid t.a.v. instelling
Laag

Beschikbaarheid
Beschikbaar na bemiddeling via coördinator.

Kosten
Extern afhankelijk van niveau; intern doorgaans kosteloos.