3.1.4.4 Mentoraat

Een mentor is iemand die zijn ervaring gebruikt om een ander terzijde te staan. Doorgaans gaat het om verheldering van iemands wereld- en mensbeeld en deze bevindingen relateren aan te maken keuzes in het (prive- en) werkzame leven. 

Meer weten? Zie Persoonsgericht