2.3.2 Intervisie

Al of niet begeleide intervisie is de ondersteuning van een groep autonoom functionerende beroepsbeoefenaren bij het verwerven van hun beroepsmatige competenties. Intervisie biedt de mogelijkheid om in vertrouwelijkheid met en van elkaar te leren onder andere door te experimenteren met nieuw gedrag.  

Meer weten? Zie Persoonsvorming