2.3.2 Intervisie

Al of niet begeleide intervisie is de ondersteuning van een groep autonoom functionerende beroepsbeoefenaren bij het verwerven van hun beroepsmatige competenties. Intervisie biedt de mogelijkheid om in vertrouwelijkheid met en van elkaar te leren onder andere door te experimenteren met nieuw gedrag.

Inhoud
Werkuitvoering en werkgerelateerde problemen

Verantwoordelijkheid t.a.v. cliënt
Laag

Verantwoordelijkheid t.a.v. instelling
Hoog

Beschikbaarheid
Beschikbaar na bemiddeling via coördinator. 

Kosten
Afhankelijk van declaratiecultuur en niveau.