3.1.4.2 Intervisie

Al of niet begeleide intervisie is de ondersteuning van een groep autonoom functionerende beroepsbeoefenaren bij het verwerven van hun beroepsmatige competenties. Intervisie biedt de mogelijkheid om in vertrouwelijkheid met en van elkaar te leren, onder andere door te experimenteren met nieuw gedrag. Op die manier kan men zich vooral als persoon ontwikkelen.

Hoe doe ik dat?

  1. U kiest voor de vijfstappen
  2. U kiest voor de brainstorm
  3. U kiest voor de roddel
  4. U kiest voor de Balintmethode
  5. U kiest voor leren van successen

Meer weten? Zie Persoonsgericht