5.4 Portfolio

Een portfolio is een database die men gebruiken om inhoudelijke leerproducten en procedurele vorderingen op te slaan. 

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt het portfolio voor voortgangsgesprekken. U beoordeelt
  2. U maakt de groei van competenties inzichtelijk, u legt verantwoording af
  3. U maakt gebruik van het portfolio bij het bespreken van taken voor de komende periode; welke leerbehoeften zijn er en hoe kunnen die het beste worden ingevuld, bij voorkeur geformuleerd in de vorm van een persoonlijk ontwikkelplan (POP).

Meer weten? Zie Ondersteuningswijze