4.1 Arts

Een arts of dokter is een persoon die gerechtigd is de geneeskunde te beoefenen. Daarbij speelt educatie een belangrijke rol als hulpmiddel om medische doelen te bereiken.

Hoe doe ik dat?

  1. U bevordert de deskundigheid van studenten, collega's, patienten en alle andere betrokkenen bij de gezondheidszorg
  2. U geeft het vak door aan volgende generaties
  3. U helpt anderen hun leerwensen en ontwikkelrichting vast te stellen
  4. U geeft opbouwende feedback
  5. U past principes van kennisverwerving toe.

Meer weten? Zie Domein