3. Nevenrollen

Veel professionele rollen, zoals die van opleider, vergen de beheersing en vooral integratie van een groot aantal metacompetentatieve nevenrollen.  

Hoe doe ik dat?