x.3.3.6 Verankering

Verankering van educatie betekent dat men er voor zorgt dat een leertraject geen geisoleerd fenomeen is.

Hoe doe ik dat?

  1. U plaatst leren en opleiden in het kader van reguliere activiteiten zodat het geleerde meteen geborgd wordt in de dagelijkse gang van zaken
  2. U bespreekt educatie in andere belangrijke contacten, zoals bijv. het jaargesprek.