2.1.03 Eindtermen

Eindtermen zijn de beoogde resultaten van het onderwijs/de opleiding als geheel en als zodanig de leidraad voor de inrichting van het verdere onderwijsproces en –organisatie. Ze dienen daarom zo concreet mogelijk te worden omschreven.

Hoe doe ik dat? 

  1. U gebruikt voorbeelden.

Meer weten? Zie Onderwijs inrichten