3.2.1.03 Eindtermen

Eindtermen zijn de beoogde resultaten van de opleiding als geheel en als zodanig de leidraad voor de inrichting van het verdere onderwijsproces en –organisatie. Ze dienen daarom zo concreet mogelijk te worden omschreven.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt een onderscheid naar kennis, methodisch handelen en professionele vaardigheden. U differentieert
  2. U voegt deze elementen samen tot competenties. U integreert
  3. U integreert deze competenties op hun beurt tot overkoepelende metacompetenties (bijv. Canmeds). U clustert.

                                 

Meer weten? Zie Onderwijs inrichten