2.1.3 Eindtermen

Eindtermen zijn de beoogde resultaten van de opleiding als geheel en als zodanig de leidraad voor de inrichting van het verdere onderwijsproces en –organisatie. Ze dienen daarom zo concreet mogelijk te worden omschreven.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat opleiden verschillende doelen dient, het is multifunctioneel
  2. U maakt een onderscheid naar vakkennis, methodisch handelen en professionele vaardigheden, bij voorkeur geïntegreerd in termen van competenties
  3. U beseft dat de inhoud van de beoogde competenties kan verschillen, maar dat er voor professionals een aantal standaardcompetenties bestaan, ook wel metacompetenties genoemd, zoals bijvoorbeeld voor artsen samengevat in het CanMEDS-model.