2.1.4 Aanbod

Vormt volgt functie is het leidende principe voor opbouw en vormgeving van het onderwijsaanbod dat op zich weer deel uitmaakt van een groter geheel en bijvoorbeeld dient aan te sluiten in termen van voor- en vervolgopleidingen. Intern dient het programma steeds verder voort te bouwen op reeds eerder verworven kennis, die men in steeds complexere situaties en op steeds professionelere wijze leert toepassen in een dynamische omgeving.

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt voor passende werkvormen en technieken
  2. U stelt vast wat men dient te leren, de leerstof
  3. U benoemt de mensen die het onderwijs uitvoeren, de docenten.