2.1.04 Aanbod

Vormt volgt functie is het leidende principe voor opbouw en vormgeving van het onderwijsaanbod dat op zich doorgaans weer deel uitmaakt van een groter geheel.

Hoe doe ik dat?

  1. U sluit aan bij voor- en vervolgonderwijs en -opleidingen

  2. U bouwt voort op reeds eerder verworven kennis, die men in steeds complexere situaties en op steeds professionelere wijze leert toepassen in een dynamische omgeving.

Meer weten? Zie Onderwijs inrichten