2.1.1 Context

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen richting maat- en maakwerk, is sprake van een accentverschuiving richting het actief verwerven van kennis. Dat vraagt om inzicht in het maatschappelijke krachtenveld en de positie van onderwijs daarin. Aangezien onderwijs daarin diverse functies vervult, en vorm nog altijd functie volgt, is het zaak onderwijs op verschillende manieren te kunnen inrichten.    

Hoe doe ik dat? 

  1. U beseft dat onderwijs verscheidene functies vervult, u werkt multifunctioneel
  2. U bent op de hoogte van het maatschappelijke krachtenveld in het algemeen
  3. U verdiept zich in de gevolgen voor onderwijs in het bijzonder
  4. U beseft dat onderwijs diverse functies vervult
  5. U kent uw eigen positie binnen dat veld
  6. U richt zich vooral op hogere cognitieve vaardigheden, doorgaans aangeduid als competenties
  7. U legt de nadruk ligt op het leerproces, de beoordeling is minder strak omschreven
  8. U beseft dat de kennis die wordt geleerd situatiegebonden is
  9. U stelt ontdekkend leren in een rijke, bij voorkeur sociale leeromgeving centraal.

Meer weten? Zie A.1 Context