2.1.2 Doel & Groep

Als onderwijs het antwoord is om tegemoet te komen aan contextuele eisen, dient men de vraag te beantwoorden voor wie het is bedoeld en wat het beoogt te bereiken. 

Hoe doe ik dat?

  1. U kent uw doelgroep in termen van leerstijlen
  2. U kiest voor een door u gewenst, maar ook bij de groep passend leerniveau
  3. U omschrijft uw doelgroep zo nauwkeurig mogelijk, bij voorkeur in termen van de functionele eisen die aan die groep worden gesteld en waarvoor onderwijs een oplossing vormt. U differentieert
  4. U formuleert onderwijsdoelen
  5. U match onderwijsvraag en -aanbod, u stemt af.