2.1.02 Doel & Groep

Onder het doel & doelgroep verstaat men wat men met het onderwijs beooogt te bereiken en bij wie. 

Hoe doe ik dat?

  1. U omschrijft uw doelgroep zo nauwkeurig mogelijk. U analyseert
  2. U formuleert uw onderwijsdoelen
  3. U stemt uw aanbod af op de vraag volgens het principe vorm volgt functie.

Meer weten? Zie Onderwijs inrichten