3.4 Werkbegeleiding

Werkbegeleiding is het methodisch begeleiden van nieuwe medewerkers, stagiairs en leerlingen in de directe beroepsuitoefening.