2.2.1 Werkbegeleiding

Werkbegeleiding is het methodisch begeleiden van nieuwe medewerkers, stagiairs en leerlingen in de directe beroepsuitoefening. Hierbij is sprake van een mix met kwalificatie. 

Meer weten? Zie Socialiseren