3.1.4.3 Supervisie

Supervisie is het bevorderen van individueel leren in het algemeen en het verwerven van persoonlijke bekwaamheid in de uitoefening van de beroepsrol in het bijzonder. Dit laatste is vooral van belang in functies waarin het doelgericht hanteren van de relatie tussen de beroepsbeoefenaar en diens klanten, collega's, cliënten of medewerkers van groot belang is. 

Meer weten? Zie Persoonsgericht