2.3.3 Supervisie

Supervisie is het bevorderen van individueel leren in het algemeen en het verwerven van persoonlijke bekwaamheid in de uitoefening van de beroepsrol in het bijzonder. Dit laatste is vooral van belang in functies waarin het doelgericht hanteren van de relatie tussen de beroepsbeoefenaar en diens klanten, collega's, cliënten of medewerkers van groot belang is. 

Inhoud
Inhoudelijke regels en normen van het vak + de persoonlijke aspecten van het functioneren daarin van supervisant

Verantwoordelijkheid t.a.v. cliënt
Hoog

Verantwoordelijkheid t.a.v. instelling
Hoog

Beschikbaarheid
Volgens normen zoals vastgesteld door de beroepsgroep

Kosten
Extern afhankelijk van niveau; intern doorgaans geen kosten