Inleiding opleider

De rol van opleider is het samenhangende geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om educatie als metacompetentie integraal strategisch, op niveau en vanuit een meervoudig perspectief vorm te geven.

                               

Hoe doe ik dat?

  1. U werkt vanuit een strategisch geheel
  2. U positioneert zich op niveau.
  3. U beheerst een aantal metacompetentieve perspectieven en -nevenrollen
  4. U integreert dit alles tot de specifieke rol van opleider binnen uw eigen domein
  5. U kent uzelve.

Meer weten? Zie ELO-Educatie