3.2.4.4.3 Ondersteuning interactie

Interactie-leren, gebaseerd op de eenheid van denken-leren en doen, is effectief, maar vraagt de nodige ondersteuning waarbij men voortbouwt op de vier kennisconstructie-activiteiten.

Hoe doe ik dat? 

  1. U ondersteunt op basis van kenniscreatie
  2. U ondersteunt op basis van (Gal'perins) ontwikkelingsmodel
  3. U ondersteunt op basis van een zinvol geheel
  4. U ondersteunt op basis van kennisconstituerende principes
  5. U verdiept zich in de ondersteunende rol van docenten

Meer weten? Zie Sociale interactie