1.1.1 Kenniseconomie

De huidige maatschappij wordt gekenmerkt  door het accent op kennis als concurrende productiefactor. Het is dan ook zaak om strategisch gebruik te maken van educatie.     

Hoe doe ik dat?
  1. U weet waarom kennis, en vooral innovatie van kennis, van doorslaggevend belang is, u denkt postmodernistisch.
Meer weten? Zie Context
 
Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Postmodernisme