2.4.1 Sociaal constructivisme

Het sociaal constructivisme is een verbijzondering van een aantal kennistheorieën dat de nadruk legt op het feit dat kennis tot stand komt door een actieve constructie van de werkelijkheid. Het sociale verwijst naar de context waarin die constructies tot stand komen, een praktijk van professionals waarin handelingen plaatsvinden.

Meer weten? Zie Paradigma