2.2.1.1 Toelichting van Gelder

Het model van van Gelder beschrijft de manier waarop men onderwijsactiviteiten kan structureren.

Hoe doe ik dat? 

  1. U beseft dat onderwijs zich nooit in een vacuum afspeelt, er is altijd sprake van een onderwijscontext
  2. U weet dat onderwijs altijd betrekking heeft op doelen en een doelgroep
  3. U plant op basis van eindtermen
  4. U creeert een onderwijsaanbod
  5. U kiest bijpassende werkvormen
  6. U zorgt voor leerstof
  7. U zet docenten in en organiseert het onderwijs. U voert uit
  8. U gaat na of uw leerlingen voldoen aan uw verwachtingen, u toetst
  9. U gaat na of uw programma voldoet aan uw verwachtingen, u evalueert.

Meer weten? Zie Model van Gelder