2.2.4.1 SECI toelichting

Het SECI-model is acroniem dat staat voor de vier fasen die moeten worden doorlopen om te kunnen fungeren als lerende groep of organisatie: 

  1. U socialiseert d.w.z. u draagt impliciete collectieve kennis over op het individu
  2. U externaliseert d.w.z. u zet impliciete kennis om in expliciete kennis, bijv. door hardop te denken, te rapporteren of uw werkwijze visueel vast te leggen
  3. U combineert d.w.z. u verbindt expliciete en expliciete kennis
  4. U internaliseert d.w.z. u zet expliciete kennis om in impliciete kennis.

Meer weten? Zie SECI-model