2.4 Paradigma

Een paradigma is een stelsel van modellen en theorieën dat binnen een bepaalde wetenschappelijke discipline of traditie het denkkader vormt van waaruit men de werkelijkheid bestudeert.

Hoe doe ik dat?

  1. U bestudeert het sociaal constructivisme.

Meer weten? Zie Ordenen