2.2.6.1.1 Vorm volgt functie

Vorm volgt functie is een uitgangspunt in het pragmatisme, maar ook een didactisch principe. Mensen begrijpen dingen beter en makkelijker als men weet waartoe ze dienen, wat hun functie is. Het is daarom handig om uit te gaan van functionele situaties of begrippen die men vervolgens op verschillende manieren kan analyseren. 

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert de metacompetenties of rollen die men als consultant kan vervullen als leidraad 
  2. U onderkent het fractal-karakter van professioneel handelen d.w.z. u weet dat u aan iedere praktijksituatie altijd drie dimensies kunt onderscheiden: inhoud, proces & vorm. Elk (deel)aspect op elk van deze drie dimensies kunt u op hun beurt wederom op dezelfde wijze opdelen in dezelfde drie dimensies; 
  3. U weet dat u behalve zaken kunt opdelen en analyseren, diezelfde zaken ook kunt integreren en als betekenisvolle gehelen kunt behandelen. Zie bijv. ELO-Colofon: probleem-gestuurd didactisch stappenplan in combinatie met het VETO-oefenprincipe.

Meer weten? Zie Toelichting AHMAS-fractaalmodel