1.1 Context

Onder de context verstaat men het grotere, betekenisgevende geheel dat men gebruikt om educatie vorm te geven, zoals de maatschappij of de westerse wereld. Het gaat hier vooral om de wijze waarop men educatie in het teken van hogere doelen plaatst

Hoe doe ik dat?

  1. U onderzoekt hoe uw educatieve context zich verhoudt tot uw eigen kernwaarden.

Meer weten? Zie ook: ELO-Denkhulp: Waardencontext