x. Ervaring

Door de deskundigheid van zowel professionals als hulpvragers (ervaringsdeskundigheid) in een kader te brengen, door rolinversie toe te passen, maar vooral door de belangen van alle betrokkenen (organisatie, docenten en cursisten) in elkaars verlengde te brengen, ontstaan integratie, transparantie en vooral synergie.

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt voor een nauwe samenwerking met diverse doelgroepen, waarbij de ene groep kan fungeren als sparringspartner voor de andere
  2. U richt zich thematisch vooral op ‘lastige situaties’ of taaie vraagstukken. Aan de hand van de daarin bestaande vicieuze probleemcirkels en/of conflicten kan men het gewenste rolgedrag grondig oefenen.