x Restje

  1. U houdt tred met de vorderingen van uw leerlingen, u zorgt voor strategische matching
  2. U bouwt strategisch op, u structureert
  3. U maakt optimaal gebruik van succesfactoren
  4. U hanteert een passend gereedschap
  5. U leidt bij voorkeur groepsgewijs op, u focust op teamwerk