2.4 Pedagogiek

Pedagogiek of opvoedkunde is de studie van de manier waarop volwassenen kinderen opvoeden. In het kader van dit platform is het pedagogisch motief niet van belang.