2.1.5 Rollen

Een rol is een samenhangend geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om in dit geval te educatie vorm te geven. Bij educatie onderscheidt men twee basale en complementaire rollen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat er iets of iemand is die zich de leerstof tracht eigen te maken, de leerling (zie 2.1.2.3.2)
  2. U weet dat er iets of iemand is die iemand iets met een bepaalde bedoeling tracht te leren, de opleider (zie C. Opleider)