2.1.2.3.2.1 Werkplek

Leren op de werkplek houdt in dat men als professional nieuwe expertise verwerft door zo dicht mogelijk bij of op de fysieke werkplek te blijven. Dit vergemakkelijkt de toepassing van het geleerde naar andere gebieden, de transfer.