3.1.3.04c Variabele context

De context is sterk bepalend voor know how, een ziekenhuis is geen schoenfabriek. Echter eenmaal bekend kan men in het kader van know how die context als een vrij stabiel kader beschouwen.  

Terug naar hoofdlijn: Content