x AHMAS

Ahmas is als metaplatform fractaal opgebouwd uit eenheden die steeds tenminste de volgende drie modules omvatten: 

Binnen iedere leerlijn, inclusief de fractale pagina’s, doorloopt men de logische route: 

Aangezien Ahmas in alle vormen oneindig kopieer- en overdraagbaar is, kan iedere soort gebruiker zijn of haar eigen invulling geven aan ieder onderwerp in welke samenstelling dan ook.