4.3.1.05 Onthullen

Net zoals een taal die eenmaal is verworven ons denken onbewust vormgeeft, heeft vrijwel iedere bestaande beroepsgroep de afgelopen jaren een eigen manier van denken en om problemen aan te pakken ontwikkeld. Doorgaans blijft die manier van denken impliciet, er wordt zelden een concrete handreikingen bijgegeven. Men spreekt in dat kader ook wel van het verborgen curriculum. Frames benadrukken het geheel en ontsluiten de laag onder de oppervlakte en zijn daarmee een welkome aanvulling op denken in competenties. We zeggen dat een competentie gaat over het vermogen om een combinatie van kennis, vaardigheden en houding in een typerende beroepssituatie adequaat toe te passen. Frames maken duidelijk waar die combinatie om gaat, wat kennis, houding en vaardigheden verbindt en wat er onder dat vermogen ligt. Het is zaak dit alles zichtbaar te maken, de tacit knowledge beschikbaar te stellen, het verborgen curriculum te onthullen.