4.3.1.06 Leerarrangementen

Een leerarrangement is een door de leerling zelf samengesteld arrangement - met door de docent aangedragen leerinhouden en –activiteiten - dat naar het beoogde eindresultaat leidt. In principe bepaalt de docent het eindresultaat, maar is het de leerling die hier zelf voor kiest. Doordat een leerlandschap tal van verschillende leerarrangementen ontsluit, ontstaat de mogelijkheid om leerroutes vergaand te individualiseren. Dat vraagt om ordening op metaniveau: er moet een leerlandschap worden ingericht om in te dwalen en om verdwalen te voorkomen moet iemand de rol van arrangeur van leerprocessen vervullen.

Hoe doe ik dat?  

  1. U denkt niet langer in roosters maar in routes
  2. U hanteert uw methodiek flexibel
  3. U biedt een breed pallet aan opties aan, u creëert een leermenu
  4. U zorgt voor diversiteit 
  5. U bevordert zelfstandigheid
  6. U let op de samenhang tussen de bedoeling, het geheel en de onderdelen
  7. U loopt een en ander nog eens na m.b.v. deze checklist 
  8. U neemt kennis van het bijgevoegde voorbeeld

Meer weten? Zie ook B. Leerarrangementen