2.3.3.2 Makelaardij

Een makelaar is een persoon die complexe transacties tussen vraag en aanbod tot stand brengt. Nu ook domeinen als zorg, onderwijs en wetenschap steeds meer op een complexe markt gaan lijken, ontstaat ook in deze domeinen ruimte voor makelaardij, naast en in plaats van het klassieke poortwachterschap. De rationale daarvoor luidt:

Zorg: 

Zorgmakelaar: 

Opleiding: 

Opleidingsmakelaar: 

Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor aanpalende domeinen, zoals:

Verdere toekomst: ‘Cut out the middle man’ d.w.z. makelaar wordt vervangen door een Uber-achtig concept, LMS etc. . 

Meer weten? Zie Nieuwe didactiek