4.3.1 Didactiek

Binnen het domein van de didactiek staan momenteel de volgende thema's in de belangstelling:  

  1. Van geplande groepsreis naar vrij reizen
  2. Makelaardij
  3. Anders toetsen
  4. Werkplekleren
  5. Het verborgen curriculum onthullen
  6. Leerarrangementen
  7. Individualisering en maatwerk: accelererende tijd