2.1.2.4.3 OW-strategieen

Onderwijsstrategieën zijn doordachte manieren om onderwijs zo effectief mogelijk te maken. Omdat het om min of meer klassieke, breed-gedragen werkwijzen gaat, spreekt men ook wel van methodiek.

Hoe doe ik dat? 

  1. U werkt met onderwijslijnen
  2. U verzorgt colleges, workshops of andere lesvormen
  3. U hanteert diverse werkvormen en combinaties daarvan, u werkt multi-methodisch
  4. U geeft als een soort architect vorm aan het leerlandschap, u werkt modulair
  5. U maakt gebruik van sociale interactie.

Meer weten? Zie ook: B.2.6 OW-strategieën