x.2.1.2.1 Cognitie

Cognitie kan zowel verwijzen naar de inhoud van informatie, bijv. een idee of verwachting, als het mentale proces van informatieverwerking zoals leren, waarnemen, onthouden, denken etc.

Hoe doe ik dat?

  1. U richt zich in dit kader op cognitieve ontwikkeling
  2. U verdiept zich in het psychologische begrip cognitie (zie ELO-Psychologie: A 2.1.1.4.1 Cognities).