2.1.2.4.3 Beoordeling

Een beoordelingsgesprek is een vorm van feedback om gedrag bij te sturen.

Hoe doe ik dat?

  1. Stel in overleg met de medewerker een agenda op voor het gesprek
  2. Stel de doelen vast
  3. Zijn de eerdere afspraken nagekomen?
  4. Geef uw beoordeling
  5. Laat de ander reageren, wees ook kritsch ten aanzien van uzelf
  6. Let op uw eigen subjectieve waarneming. ziet u het goed?
  7. Geef alleen commentaar op het functioneren, de prestaties. vermijd kritiek op de gehele persoon
  8. Vergelijk de medewerker niet met collega's
  9. Leg de gemaakte afspraken of de beoordeling vast.

Meer weten? Zie ELO-Communicatie: B 2.3 Feedback