2.1.2.4.3 Beoordeling

Beoordelen is ergens een weloverwogen mening over vormen, bijvoorbeeld door bepaald gedrag af te zetten tegen een norm. Doorgaans krijgt beoordeling vorm in een beoordelingsgesprek of een andere vorm van feedback om gedrag bij te sturen.

Hoe doe ik dat?

  1. U stelt in overleg met de medewerker een agenda op voor het gesprek
  2. U stelt samen de doelen vast
  3. U gaat na of eerdere afspraken zijn nagekomen
  4. U geeft uw beoordeling
  5. U geeft de ander ruim de tijd om te reageren, zeker bij slecht nieuws
  6. U streeft naar objectiviteit, u plaats uw oordeel in een breder kader
  7. U beperkt zich tot het functioneren, de prestaties
  8. U vergelijkt de lerende niet openlijk met collega's
  9. U legt de gemaakte afspraken of de beoordeling vast.

Meer weten? Zie ELO-Communicatie: B 2.3 Feedback