2.1.2.4.1 Assessment

Een assessment is de beoordeling van iemands kwaliteiten in relatie tot een welomschreven taak of functie. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U kiest voor zelfbeoordeling
  2. U werkt met 360° feedback
  3. U wendt zich tot een specialist.

Meer weten? Zie ELO-Organisatie: Assessment