2.1.2.4.3.4 Modulair

Een module is een op zichzelf staande eenheid die, als een soort bouwblok, ook weer deel uitmaakt van een groter geheel. Met modules kan men op eenvoudige wijze complexe onderwijsprogramma's vormgeven.

Hoe doe ik dat?

  1. U laat zich inspireren door het spelen met LEGO
  2. U verdiept zich in de video-instructie t.b.v. auteurs van het leerboek Bio Psycho Social Obstetrics & Gynecology (ISPOG).