2.3.6 Fractaalmodel

De term fractaalmodel verwijst naar een uit modulaire en onderling uitwisselbare componenten bestaande toepassing. Hiermee kan men leerprogramma's ontwerpen die diverse functionaliteiten tegelijkertijd kunnen vervullen.   

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat het platform waarin u nu werkt (Ahmas) als metaplatform fractaal is opgebouwd uit eenheden die steeds tenminste de volgende drie modules omvatten:

Binnen iedere leerlijn, inclusief de fractale pagina’s, doorloopt men de logische route:

Aangezien Ahmas in alle vormen oneindig kopieer- en overdraagbaar is, kan iedere soort gebruiker zijn of haar eigen invulling geven aan ieder onderwerp in welke samenstelling dan ook.