4.3.1.09 Zelfwerkzaam

Met het beschikbaar komen van een kennisplatform dat rolinversie (van student naar docent, van consument naar producent etc.) ondersteunt, beschikt iedere professional, levenslang en onbeperkt, over een eigen academische kennisbank, een persoonlijke academie

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van de mogelijkheid om vakkennis en methodisch werken (kunde) aan metacompetenties te koppelen
  2. U creeert hiermee uw eigen kenniswerkplaats, waar u zich levenslang kan toeleggen op het, al werkend en lerend, ontwikkelen tot een expert op tal van gebieden
  3. U richt e.e.a. zo in dat aan uw persoonlijke wensen wordt voldaan en voorkomt daarmee gevoelens van weerstand.