3.1.1 Zelfwerkzaamheid

Zelfwerkzaamheid verwijst hier naar het principe dat men zowel leerling, docent als organisator is van het eigen onderwijsproces.

Hoe doe ik dat?

  1. U doet uw kennis op als bijproduct van andere activiteiten. U leert informeel
  2. U bent wel doelgericht bezig, maar niet echt gestructureerd. U leert non-formeel 
  3. U gaat systematisch en gestructureerd te werk. U leert formeel
  4. U maakt er echt werk van en kiest voor academisering
  5. U sluit aan bij wat al bekend is, u leert elaboratief
  6. U traint, u oefent
  7. U leert probleemgestuurd
  8. U professionaliseert op hoog niveau en wordt docent. (Zie Docent)

Meer weten? Zie Autodidact