2.1.6.2 Leerplatform

Een leerplatform is een verzameling van elektronische leeromgevingen (ELO's) en bestaat doorgaans uit een complex softwaresysteem waarmee men leerprocessen kan organiseren, inclusief het aanbod van educatieve inhoud. Met behulp van ELO's kan men de interactie tussen het proces van leren, de communicatie die nodig is voor dat leren en de organisatie van het leren faciliteren (Droste, 2003)

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een ELO als het klassieke handboek; iedere ELO kent hoofdstukken, paragrafen en bladzijden, die samen een naslagwerk vormen dat zowel voorziet in snel toegankelijke als in gedetailleerde en uitverige informatie 
  2. U gebruikt een ELO als het klassieke leer- of werkboek; naast teksten bevatten de sitepages ook leer- of werkopdrachten volgens het VETO-principe. Het gebruik van dit principe garandeert dat u als gebruiker zich de aangeboden informatie daadwerkelijk eigen maakt.
  3. U ziet een ELO vooral als modulair onderwijsprogramma; samen met gerichte instructies vormen de teksten en de bijbehorende opdrachten zelfstandige onderwijsmodules. Deze modules kunnen op hun beurt weer orden geclusterd tot curricula.
  4. U maakt van een ELO een eigen kennismanagement-instrument; door zelf een eigen ELO aan te maken, al of niet gebruik makend van bestaand materiaal, kunt u niet alleen uw eigen portfolio aanleggen, maar dit ook gebruiken als instrumnet om al uw kennis te ordenen en beschikaar te maken.
  5. U gebruikt ELO's als een collectief kennisnetwerk; door collectief te werken, kunt u kennis delen en gezamenlijk uitbouwen.