2.1.6.1 Portfolio

Een portfolio is een database die men kan gebruiken om onderwijs te ondersteunen.

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt het portfolio voor (de voorbereiding van) voortgangsgesprekken
  2. U baseert zich op het portfolio om al of niet gemaakt voortgang te verantwoorden
  3. U maakt gebruik van het portfolio om activiteiten op korte termijn te plannen
  4. U legt meer lange termijn ontwikkeldoelen vast in een specifiek soort portfolio, het  persoonlijk ontwikkelplan (POP).