2.1.6.1 Portfolio

Een portfolio is een database die men kan gebruiken om onderwijs te ondersteunen.

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt het portfolio voor de voorbereiding van voortgangsgesprekken
  2. U baseert zich onder andere op het portfolio bij het verantwoording afleggen over ontwikkeling, bijvoorbeeld door de groei van competenties inzichtelijk te maken
  3. U maakt gebruik van het portfolio bij het bespreken van taken voor de komende periode; welke leerbehoeften zijn er en hoe kunnen die het beste worden ingevuld, bij voorkeur geformuleerd in de vorm van een persoonlijk ontwikkelplan (POP).