Z. Restjes

Typ hier de pagina

  1. U kiest voor een competentiegerichte aanpak

U maakt gebruik van probleemgestuurd onderwijs
U kiest voor diversiteit in termen van leerstijlen
U kiest voor diversiteit in leerniveaus

1. Hoofdfuncties, zoals  leer-, werk- of handboek etc.: 
2. 
Ondersteunende functies, zoals zoek- en 
    kopieerfaciliteiten etc.: