2.1.6 Personal Academies

Een persoonlijke academies is een kleinschalige prive-universiteit. De noodzaak daartoe komt voort uit de inzet van kennisproductie en communicatie als motor voor innovatie, persoonlijke ontwikkeling, lerende organisaties etc. kent een natuurlijke begrenzing in het leer- en bevattingsvermogen van de mens. De bekendste uiting van vertraging, de rem als regulatie ontbreekt, is weerstand. Wie innovatie wil reguleren, dient derhalve de inzet van kennisproductie in balans te brengen met ‘the human factor’.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van een bijzondere vorm van professionalisering i.c. academisering
  2. U zorgt voor zelfwerkzaamheid, en voorkomt daarmee tevens blokkades in de vorm van weerstand, not invented here, etc.
  3. U zorgt ervoor dat maatwerk standaard wordt
  4. U transformeert kennis
  5. U begrijpt het AHMAS-principe
  6. U werkt met een drieledige aanpak, waarin inhoud, proces en vorm elkaar versterken
  7. U maakt gebruik van het VETO-principe.

Meer weten? Zie ook Module B 4.4 Personal Academies