2.3.4 SECI-model

Leren is naast een individuele ook een sociale activiteit en het is dan ook van belang een lerende organsatie te ontwikkelen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van het model van Nonaka & Takeuchi (1995), het SECI-model
  2. U verdiept zich in het begrip metacompetentie (zie ELO-Denkhulp: Metacompetentiedenken)