2.2.4 SECI-model

Het SECI-model ordent de cyclus die nodig is om te functioneren als lerende groep of organisatie (Nonaka & Takeuchi). Cultuuroverdracht neemt hierbij een belangrijke plaats in.

                               
 Hoe doe ik dat? 
  1. U verdiept zich verder in de toelichting
  2. U kiest voor de praktische toepassing (zie B. SECI-model)

Meer weten? Zie Modellen