2.1.2.3.1.2 E-learning

E-learning (EL) is de verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties met behulp van ICT, in het bijzonder internettechnologie. Naast veel overlap met andere werkvormen, heeft e-learning bepaalde specifieke eigenschappen waarvan men kan profiteren.  

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat EL een grote investering vergt, U zet daarom eerst de voors en tegens op een rij en komt tot een zorgvuldige afweging.
  2. U beseft dat EL specifieke beperkingen kent. U zorgt voor didactische aanpassingen
  3. U maakt gebruik van verschillende vormen van chronologie
  4. U kiest bewust voor een bijpassende technologie.